۲ مطلب در اسفند ۱۳۸۷ ثبت شده است

عذرخواهی وزیر کشور از محمدعلی دلاور نماینده مردم درگز

وزیر کشور در پی اتفاقات رخ داده در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی از محمدعلی دلاور نماینده مردم درگز عذرخواهی کرد.

به گزارش ارتباطات نمایندگان خراسان رضوی، محمدعلی دلاور با تایید این موضوع اظهار داشت: چندی پیش در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی، اینجانب انتقاداتی درباره مشکلات بخش کشاورزی و وام‌های زودبازده‌ مطرح کردم که با اعتراض استاندار خراسان رضوی مواجه شد و در این جلسه نماینده دولت خواستار عذرخواهی اینجانب از مدیران شد.

نماینده مردم درگز با اشاره به برگزاری جلسه مشترک وزیر کشور با وی و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی این موضوع گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی یک نماینده حق دارد در مورد مسائل و مشکلات داخلی و ایفای وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کند که انجام این وظیفه در این جلسه با اعتراض مواجه شد.

رئیس کمیته کشاورزی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در جلسه نمایندگان مجلس با وزیر کشور مقرر شد نماینده‌ای از سوی وی این اتفاق را در استان پیگیری و نتایج را اعلام کند.

عذرخواهی محصولی از محمدعلی دلاور نماینده مردم درگز

عذرخواهی محصولی از محمدعلی دلاور نماینده مردم درگز

وزیر کشور در پی اتفاقات رخ داده در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی از محمدعلی دلاور نماینده مردم درگز عذرخواهی کرد.

فارس:‌ وزیر کشور در پی اتفاقات رخ داده در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی از محمدعلی دلاور نماینده مردم درگز عذرخواهی کرد.

به گزارش ارتباطات نمایندگان خراسان رضوی، محمدعلی دلاور با تایید این موضوع اظهار داشت: چندی پیش در جلسه شورای اداری استان خراسان رضوی، اینجانب انتقاداتی درباره مشکلات بخش کشاورزی و وام‌های زودبازده‌ مطرح کردم که با اعتراض استاندار خراسان رضوی مواجه شد و در این جلسه نماینده دولت خواستار عذرخواهی اینجانب از مدیران شد.

نماینده مردم درگز با اشاره به برگزاری جلسه مشترک وزیر کشور با وی و اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای بررسی این موضوع گفت: طبق اصل 84 و 86 قانون اساسی یک نماینده حق دارد در مورد مسائل و مشکلات داخلی و ایفای وظایف نمایندگی خود اظهار نظر کند که انجام این وظیفه در این جلسه با اعتراض مواجه شد.

رئیس کمیته کشاورزی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: در جلسه نمایندگان مجلس با وزیر کشور مقرر شد نماینده‌ای از سوی وی این اتفاق را در استان پیگیری و نتایج را اعلام کند.