۱ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

افشاگری محمدعلی دلاور درباره پدرخوانده های میوه

افشاگری محمدعلی دلاور درباره پدرخوانده های میوه

محمدعلی دلاور، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در کشور ما ۱۱ نفر واردکننده عمده میوه داریم که اصطلاحا به آنها پدر خوانده های میوه می گویند و این پدر خوانده ها در وزارتخانه ها و دستگاه ها نفوذ دارند وبه راحتی قانون را دور می زنند.

خراسان: عرفانیان: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی خراسان از برگزاری جلسه ای با حضور وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل گمرک، نماینده وزارت صنعت و تجارت و نماینده سازمان بازرسی در کمیسیون کشاورزی مجلس برای بررسی واردات بی رویه میوه به خصوص مرکبات در فصل برداشت خبر داد و گفت: در این جلسه با اشاره به نقش 11 پدر خوانده واردات میوه ، اعلام شد پرونده تخلف وزارت صنعت و تجارت در ثبت سفارش واردات میوه به دستگاه قضایی ارسال می شود. 
محمدعلی دلاور، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: در کشور ما ۱۱ نفر واردکننده عمده میوه داریم که اصطلاحا به آنها پدر خوانده های میوه می گویند و این پدر خوانده ها در وزارتخانه ها و دستگاه ها نفوذ دارند وبه راحتی قانون را دور می زنند.