۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آب و هوای درگز» ثبت شده است

اخبار هواشناسی شهرستان درگز

 

گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده امروز به تاریخ ۱۲. ۱۲. ۱۳۹۱

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب ۹ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۲۷ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی آسمان آفتابی تا کمی ابری خواهد بود. که در ساعاتی از روز ابرها آسمان شهرمان را کاملا خواهند پوشاند

 

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۱۰ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۹ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران های پراکنده گزارش شده است

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب ۱۸ درجه و متوسط دما در طول روز ۲۸ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه هوایی آفتابی خواهیم داشت که البته در ساعاتی در روز ابرهایی آسمان را کاملا خواهد پوشاند

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب ۱۱ درجه و متوسط دما در روز ۲۹ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز نیز مانند روز قبل هوایی آفتابی خواهیم داشت که البته در ساعاتی در روز ابرهایی آسمان را کاملا خواهد پوشاند

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب ۴ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۴ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی کاملا ابری و بارانی را تجربه خواهیم کرد.

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۲- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۱۰ درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا کاملا ابری با بارش های پراکنده گزارش شده است

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۴- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۶ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز آسمان درگز آسمانی آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هفتگی موقعیت آب و هوایی شهرستان درگز

 

گزارش هواشناسی درگز: گزارش هواشناسی درگز به صورت هفتگی هر هفته روز جمعه در این سایت منتشر خواهد شد - موقعیت آب و هوایی درگز در هفته آینده امروز به تاریخ ۰۴. ۱۲. ۱۳۹۱

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 شنبه: متوسط دما در شب ۹ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۲۱ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی آسمان ابری و بدون خوشید خواهد بود.

 

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۷ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران های پراکنده و جزئی گزارش شده است

 

 دوشنبه: متوسط دما در شب ۱ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۰ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز ابری خواهد بود و بارش های بارانی نیز در این روز شهرستان درگز را آبیاری خواهند کرد

 

 سه شنبه: متوسط دما در شب ۱- درجه و متوسط دما در روز ۱۰ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز نیز مانند روز قبل هوا بارانی و آسمان ابری خواهد بود

 

 چهارشنبه: متوسط دمای شب ۴ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۲ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی کاملا آفتابی و بدون ابر و باران خواهیم داشت.

 

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۱۰ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۱۸ درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا آفتابی خواهد بود البته در این روز ابرهایی قرار است مجددا به آسمان درگز ورود کند و آسمان این روز آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

 

 جمعه: متوسط دمای شب ۸ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز آسمان مثل روز قبل آفتابی تا کمی ابر خواهد بود با این تفاوت که ابرهای بیشتری آسمان را خواهد گرفت

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هوا شناسی درگز


گزارش هواشناسی درگز: در این مطلب گزارشی از موقعیت آب و هوایی شهرستان درگز در هفته آینده خدمت دوستان ارائه می شود. امروز 28. 11. 1391


 گزارش هواشناسی درگز

 
شنبه: متوسط دما در شب ۴ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 20 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا کاملا آفتابی خواهد بود

 یک شنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه و متوسط دما در طول روز 16 درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران گزارش شده است

 دوشنبه: متوسط دما در شب 3 درجه و متوسط دما در طول روز 14 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز ابری خواهد بود که احتمالا در اکثرا ساعات این روز ما خورشید را پشت ابرها خواهیم داشت

 سه شنبه: متوسط دما در شب 4 درجه و متوسط دما در روز ۱6 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی ابری را تجربه خواهیم کرد

 چهارشنبه: متوسط دمای شب 3 درجه و متوسط دمای هوای روز 16 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی ابری و  لحظاتی آفتابی خواهیم داشت که در ساعاتی از روز احتمال بارندگی نیز گزارش شده است.

 پنج شنبه: متوسط دمای شب ۳ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 12 درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا ابری و با بارش های پراکنده همراه خواهد بود

 جمعه: متوسط دمای شب ۳ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 8 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده احتمالا باید ابرها کم کم از آسمان رخت ببندند و آسمانی آفتابی را تجربه کنیم اما در ساعاتی از روز باز هم خورشید باید کاملا پشت ابر باشد

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

اعلام وضعیت آب و هوا در هفته آینده درگز

اعلام وضعیت آب و هوا در هفته آینده درگز - هفته چهارم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و یک

 

با عرض پوزش به خاطر تاخیر در اعلام آب و هوای این هفته

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 

و اما آب و هوای درگز در هفته چهارم بهمن ماه سال جاری 

شنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۶ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا ابری خواهد بود

 

یک شنبه: متوسط دما در شب ۰ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۳ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری گزارش شده است

 

دوشنبه: متوسط دما در شب 2 درجه و متوسط دما در طول روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز آفتابی و در ساعت هایی ابری خواهد بود

 

سه شنبه: متوسط دما در شب 4 درجه و متوسط دما در روز 16 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی با ابرهای پراکنده را تجریه خواهیم کرد

 

چهارشنبه: متوسط دمای شب 6 درجه و متوسط دمای هوای روز 16 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی و ابری خواهیم داشت که در احتمالا در ساعاتی از روز هوا کاملا ابری بشود

 

پنج شنبه: متوسط دمای شب -1 درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 12 درجه تخمین زده شده است. در این روز هم هوا ابری خواهد بود و حتی بارش های پراکنده نیز گزارش شده است

 

جمعه: متوسط دمای شب 2 درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 14 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده احتمالا باید هوایی آفتابی را تجربه کنیم

 

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای تمام همشهریان عزیز

گزارش هوا شناسی درگز در هفته سوم بهمن ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده از سایت گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 با توجه به گزارش های هواشناسی که ما از سایت هواشناسی استخراج می کنیم و اینجا به صورت هفتگی ارائه می کنیم مشاهده می گردد که توده های هوایی طبق گزارش دقیق اتفاق می افتند و این موضوع ما را در صحت این گزارشات مطمئن می کند و از مفید بودن این گزارش هواشناسی امیدوار. اما بعضا اختلافات جزئی در دما و یا میزان بارش ها نیز در این گزارشات دیده می شود که کاملا طبیعیست و امیدواریم دوستان به بزرگی خود گذشت کنند. به خاطر اینکه ما معمولا گزارش هوای مثلا ششمین روز آینده را هم منتشر می کنیم ممکن است تغییراتی اتفاق بیفتند که گاها دمای اعلام شده دو درجه بالاتر و یا پایین تر باشد و یا اینکه برف گزارش شده به صورت باران بارش داشته باشد. اما اینطور که در گزارشات چند هفته گذشته دیدیم اتفاقا این گزارشات هواشناسی صحیح و مفید هستند. موفق باشید

 

 

و اما آب و هوای درگز در هفته سوم بهمن ماه سال جاری

 

شنبه: متوسط دما در شب ۴ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا ابری خواهد بود

 

یک شنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۱ درجه خواهد بود. در این روز هفته آینده هوای کاملا ابری به همراه بارش باران گزارش شده است

 

دوشنبه: متوسط دما در شب ۱ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۰ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز آفتابی و ابری خواهد بود که احتمالا در اکثرا ساعات این روز ما خورشید را پشت ابرها خواهیم داشت

 

سه شنبه: متوسط دما در شب ۲- درجه و متوسط دما در روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی و خوب را تجریه خواهیم کرد

 

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۵ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۷ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی خواهیم داشت که در ساعاتی در روز ابرهایی که خورشید را کاملا خواهند پوشاند نیز گزارش شده است

 

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۳ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۱۶ درجه تخمین زده شده است. در این روز هم مانند روز چهارشنبه هوا ابری خواهد بود

 

جمعه: متوسط دمای شب ۳ درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۱۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده احتمالا باید ابرها کم کم از آسمان رخت ببندند و آسمانی آفتابی را تجربه کنیم

 

موفق و بهروز و سلامت و سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هوا شناسی درگز در هفته دوم بهمن ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در سایت گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

 

آب و هوای درگز در هفته دوم بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و یک

شنبه: متوسط دما در شب ۶ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز طبق گزارش سایت هواشناسی هوا کاملا ابری خواهد بود

یک شنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۶ درجه خواهد بود. در این روز کم کم ابرها از آسمان رخت بر خواهند بست و ما هوایی آفتابی را تجربه خواهیم کرد

دوشنبه: متوسط دما در شب ۷ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز دوشنبه آسمان درگز آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

سه شنبه: متوسط دما در شب ۸ درجه و متوسط دما در روز ۱۸ درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی و خوب را تجریه خواهیم کرد

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۳ درجه و متوسط دمای هوای روز ۱۳ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی خواهیم داشت که در ساعاتی در روز ابرها و بارش های پارکنده  و بسیار گذرا نیز گزارش شده است

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۱ درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۴ درجه تخمین زده شده است. در این روز درجه هوا به یکباره به شدت کاهش خواهد داشت و هوا کاملا ابری و بدون خورشید خواهد بود

جمعه: متوسط دمای شب صفر درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۳ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده همچنان هوای درگز ابری و بدون آفتاب خواهد بود. حتی طبق گزارش سایت هواشناسی بارش های جزئی برف را نیز در این روز می بایست تجربه کرد که با این تفاصیل روز جمعه هفته آینده سردترین روز هفته آینده خواهد بود

 

هفته دوم بهمن ماه خوبی را برای تمام شما همشهریان عزیز آرزو می کنم

 

موفق و بهروز و سلامت و سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

گزارش هوا شناسی درگز در هفته اول بهمن ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در سایت گزارش هواشناسی جهانی


گزارش هواشناسی درگز

 

آب و هوای درگز در هفته اول بهمن ماه سال هزار و سیصد و نود و یک

شنبه: متوسط دما در شب 2 درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 12 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز هوا آفتابی تا کمی ابری خواهد بود 

یک شنبه: متوسط دما در شب 5 درجه و متوسط دما در طول روز 15 درجه خواهد بود. در این روز هوا گرمتر از روز قبل خواهد بود و کم کم ابرها از آسمان رخت بر خواهند بست

دوشنبه: متوسط دما در شب 0 درجه و متوسط دما در طول روز 13 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه هواس زیاد سردی رو نخواهیم داشت اما سایت هواشناسی گزارش بارش باران داده

سه شنبه: متوسط دما در شب 3 درجه و متوسط دما در روز 12 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی کاملا آفتابی و خوب را تجریه خواهیم کرد

چهارشنبه: متوسط دمای شب 6 درجه و متوسط دمای هوای روز 16 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه آسمانی آفتابی خواهیم داشت که ابرهایی را نیز در گوشه های مختلف خود جای داده است

پنج شنبه: متوسط دمای شب 2 درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 13 درجه تخمین زده شده است. در این روز هوای خوب و آسمانی کاملا آفتابی را خواهیم دید

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته 4 درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 13 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده همچنان هوای درگز آفتابی خواهد بود اما باز هم قرار است عبور توده های ابر را در آسمان ببینیم

 

هفته آینده خوبی را برای تمام شما همشهریان عزیز آرزو می کنم

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

آب و هوای درگز در هفته چهارم دی ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی


گزارش هواشناسی درگز

 

آب و هوای درگز در هفته چهارم دی ماه:

شنبه: متوسط دما در شب 5- درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 5 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز هوا آفتابی خواهد بود و ما انشاالله ابری را در آسمان نخواهیم دید

یک شنبه: متوسط دما در شب 2- درجه و متوسط دما در طول روز 8 درجه خواهد بود. در این روز هوا گرمتر از روز قبل خواهد بود و آسمانی کاملا آفتابی خواهیم داشت

دوشنبه: متوسط دما در شب 2- درجه و متوسط دما در طول روز 10 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه باز هم هوا گرمتر از روزهای قبل خواهد بود و اما آسمان و آفتاب ابرهایی را هم به خود خواهد دید. در این روز باید هوا آفتابی تا کمی ابری باشد

سه شنبه: متوسط دما در شب 7- درجه و متوسط دما در روز 2 درجه خواهد بود. در روز سه شنبه هفته آینده شهرستان درگز هوایی سرد و ابری را تجربه خواهد کرد که ضمنا برف و باد هم به مقدار جزئی گزارش شده است

چهارشنبه: متوسط دمای شب 5- درجه و متوسط دمای هوای روز 2 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه هوایی کاملا ابری را تجریه خواهیم کرد و خورشید این روز پشت ابرها پنهان خواهد بود

پنج شنبه: متوسط دمای شب 1- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 10 درجه تخمین زده شده است. در این روز هوا نسبت به روز قبل گرم تر است اما آسمان همچنان ابری و بدون خورشید است.

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته 1- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 9 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده همچنان هوای درگز ابری است اما از شدت ابرها کاسته خواهد شد و هوا به اصطلاح آفتابی تا کمی ابری خواهد بود

 

با آرزوی موفقیت برای شما. چنانچه نیازی به هر سوال و گزارشی از وضعیت آب و هوایی هر نقطه داشتید می توانید در بخش دیدگاه ها سوال کنید

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

اخبار هواشناسی شهرستان درگز

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

این سومین هفته است که قصد داریم موقعیت آب و هوایی درگز را برای بازدیدکنندگان قلم یاز شرح دهیم... در دو هفته قبل مشاهده کردیم که این هواشناسی بسیار دقیق است و به جز چند درجه اختلاف دمای بعضی روزها اختلاف دیگری مشاهده نگردیده است. انشاالله از این به بعد این روال را به صورت مستمر ادامه خواهیم داد و هر هفته در روز جمعه وضعیت آب و هوایی هفت روز آینده شهرمان درگز را منتشر و مطالعه خواهیم کرد...

 

آب و هوای درگز در هفته سوم دی ماه:

شنبه: متوسط دما در شب 1- درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز 8 درجه خواهد بود. در روز اول هفته آینده در شهرستان درگز هوا خوب و آفتابی خواهد بود در عین حال در آسمان ابرهایی نیز دیده خواهد شد

یک شنبه: متوسط دما در شب -صفر- درجه و متوسط دما در طول روز 9 درجه خواهد بود. در این روز هوا گرمتر از روز قبل خواهد بود و باید دیگر ابرها را در آسمان نبینیم.

دوشنبه: متوسط دما در شب 2 درجه و متوسط دما در طول روز 11 درجه خواهد بود. در روز دوشنبه باز هم هوا گرمتر از روزهای قبل خواهد بود و آسمان کاملا آفتابی و صاف است

سه شنبه: متوسط دما در شب 2 درجه و متوسط دما در روز 11 درجه خواهد بود. همینطور که می بینیم دمای هوا در این روز دقیقا مثل روز قبلش اعلام شده است اما توده هایی از ابر نیز قرار است در این روز آسمان درگز را بپوشاند و ما در این روز آسمانی ابری و آفتابی خواهیم داشت. البته این ابرها نباید آنقدر زیاد باشند

چهارشنبه: متوسط دمای شب 2 درجه و متوسط دمای هوای روز 12 درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه هم آفتاب و هوای صافی را تجربه خواهیم کرد

پنج شنبه: متوسط دمای شب -صفر- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز 7 درجه تخمین زده شده است. در این روز ما آمدن ابرها به آسمان را خواهیم داشت اما در روز احتمالا هوای آفتابی را داشته باشیم و این ابرها در شب آسمان و ماه شهرمان را خواهند پوشاند

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته 6- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز 7 درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده در طول روز هوای ابری را تجربه خواهیم کرد و طبق گزارش سایت هواشناسی ما از ساعات میانی این روز باراش برف را خواهیم داشت و این برف در شب باید شدت بیشتری را نسبت به طول روز داشته باشد. اما این بارش به مقدار زیادی گزارش نشده است که بتواند جاده ها را ببندد و یا اینکه به درد تفریح در اطراف شهر بخورد

 

چنانچه سوال و یا جزئیاتی از وضعیت آب و هوایی خاصی نیاز داشتید می توانید در بخش دیدگاه ها مطرح کنید. سوال شما بی جواب نخواهد ماند.

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

وضعیت آب و هوای درگز در هفته دوم دی ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

 

همانطور که هفته قبل اعلام کردیم از این به بعد تصمیم گرفتم هر هفته روز جمعه وضعیت هواشناسی هفت روز آینده درگز رو در این سایت قرار بدم. با تواجه به اینکه این گزارش در هفته قبل آزمایشی بود اما دیدیم که تمام پیشبینی های سایت منبع ما (هواشناسی جهانی) دقیق از کار در میاد. به جز کمی تغییر دما که البته زیاد نیست. پس این کار رو ادامه خواهم داد و امیدوارم که برای مسافرین و همینطور همشهریان عزیز مفید واقع بشه.

 

آب و هوای درگز در هفته دوم دی ماه:

شنبه: متوسط دما در شب ۴ درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۴ درجه خواهد بود. در روز اول هفته در شهرستان درگز هوا بسیار خوب و آفتابی خواهد بود.

یک شنبه: متوسط دما در شب ۲- درجه تخمین زده شده است و متوسط دما در روز نیز ۱۵ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز نیز هوا آفتابی و بدون ابر اعلام شده است.

دوشنبه: متوسط دما در شب ۶- درجه و متوسط دما در طول روز ۵ درجه خواهد بود. در این روز هوا را سرد و مجددا برفی گزارش کرده اند و ما در روز دوشنبه هفته بعد احتمالا مجددا بارش برف را تجربه خواهیم کرد

سه شنبه: متوسط دما در شب ۶- درجه و متوسط دما در روز ۴ درجه خواهد بود اما در این روز برف باید به اتمام رسیده باشد و روز را دوباره با آفتاب آغاز خواهیم کرد اما همینطور که می بینید دمای هوا پایین است

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۵- درجه و متوسط دمای هوای روز ۶ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه هم آفتاب و هوای صافی را تجربه خواهیم کرد

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۸- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز ۲ درجه تخمین زده شده است. در این روز در ادامه روز قبل هوای صاف و آفتابی اعلام شده است

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته ۷- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۲ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده نیز هوا آفتابیست اما در طول شب توده هایی از ابر آسمان شهرمان را خواهد گرفت تا ما هفته آینده را با توده های مختلف هوایی تجربه کنیم.

 

چنانچه سوال و یا جزئیاتی از وضعیت آب و هوایی خاصی نیاز داشتید می توانید در بخش دیدگاه ها مطرح کنید. سوال شما بی جواب نخواهد ماند.

 

موفق و پیروز سربلند باشید

 

صفحه اختصاصی انتشار اخبار هواشناسی درگز

وضعیت آب و هوای درگز در هفته اول دی ماه

موقعیت آب و هوایی درگز در روزهای مختلف هفته آینده در گزارش هواشناسی جهانی

 

گزارش هواشناسی درگز

این اطلاعات می تونه مسافرین و همشهری های عزیز رو در خیلی از تصمیم هاشون کمک کنه و اونها رو از وضعیت آب و هوای منطقه مطلع کنه و قطعا بسیار مفید خواهد بود. چنانچه این پیش بینی های سایت هواشناسی درست از آب دربیاد ما در سایت قلم یاز هر هفته در روز جمعه آب و هوای هفته بعد رو منتشر خواهیم کرد و امیدوارم مفید واقع بشه

شنبه: متوسط دما در شب 1- درجه سانتیگراد و متوسط دما در روز ۱۲ درجه خواهد بود. در روز اول هفته در شهرستان درگز احتمال بارندگی های پراکنده ای هست و هوای ابری نیز پیش بینی شده است

یک شنبه: متوسط دما در شب ۳- درجه تخمین زده شده است و متوسط دما در روز نیز ۷ درجه سانتیگراد خواهد بود. در این روز هوا به شدت ابری خواهد بود اما بارندگی خاصی گزارش نشده است

دوشنبه: متوسط دما در شب ۳ درجه و متوسط دما در طول روز ۱۱ درجه خواهد بود. در این روز ابر و آفتاب خواهیم داشت و هوای نسبتا خوبی را تجربه خواهیم کرد که احتمالا روز دوشنبه هفته آینده گرمترین روز هفت روز آتی درگز به لحاظ آب و هوایی را تجربه خواهیم کرد

سه شنبه: متوسط دما در شب ۱- درجه و متوسط دما در روز ۸ درجه خواهد بود اما در این روز ما توده های ابرآلود بیشتری را خواهیم دید و ابرهای با بار برف آسمان درگز را خواهد پوشاند

چهارشنبه: متوسط دمای شب ۸- درجه و متوسط دمای هوای روز ۱ درجه پیش بینی شده است. طبق گزارش هوا شناسی ما در روز چهارشنبه بارش برف زمستانی را تجربه خواهیم کرد و می توانیم در این روز درگز را سفید پوش تصور کنیم

پنج شنبه: متوسط دمای شب ۹- درجه خواهد بود و متوسط دمای روز -صفر- درجه تخمین زده شده است. در این روز در ادامه روز قبل برف و سرما گزارش شده است که با توجه به دمای اعلام شده برای این روز پنج شنبه سردترین روز هفته آینده شهرمان خواهد بود

جمعه: متوسط دمای شب در روز آخر هفته ۱- درجه پیش بینی شده است و متوسط دما در طول روز ۷ درجه سانتیگراد خواهد بود. در روز جمعه ی هفته آینده کم کم ابرها از آسمان رخت برخواهند بست و جای خود را به خورشید خواهند داد وما هفته بعدش را با آفتاب شروع خواهیم کرد.

 

مجددا قابل ذکر است که این گزارشات از سایت هواشناسی جهانی استخراج شده است و امیدواریم که این اطلاعات صحیح باشند تا بتوانیم هر هفته یک گزارش مفید و کامل برای همشهریان ارائه کنیم.

موفق و پیروز سربلند باشید

درگز و دیدنی های آن

درگز یکی از شهرهای استان خراسان رضوی در شمال شرقی ایران است. نام پیشین این شهر محمدآباد بود. به استشهاد مستندات تاریخی، درگز قبل از ورود اسلام به ایران مرکز حکومت اشکانیان بوده و پیش از آن هخامنشیان نیز بر آن سیطره داشته اند.
در حدود سال 243 قبل از میلاد وقتی که دارا پادشاه ایران در جنگ با اسکندر در اربل شکست خورد، اسکندر به تعقیب او پرداخت و وی با ناحیه پارت یا خراسان کنونی پناهنده شد و در منطقه فعلی درگز به قتل رسید.
تیرداد پادشاه اشکانی وقتی به حکومت رسید در محل کشته شدن دارا با یادبود وی شهری به نام دارا بنا نهاد که بعدها درگز نامیده شد.
دارا در لغتنامه فرس قدیم به معنی پادشاه به کار رفته و از همین رو درگز را داراگرد نامیده اند. بعدها در زمان آقا محمدخان قاجار این شهر دره گز یا محمد آباد نامیده شد که به تدریج به سبب کثرت استعمال دره گز به درگز تبدیل شد.


دره رودخانه درونگر؛ درگز؛ عکس از احسان بابایی


درگز؛ مرز ایران و ترکمنستان؛ جاده روستای شیلگان؛ عکس از احسان بابایی


آبشار - پارک ملی تندوره؛ درگز؛ عکس از احسان بابایی

درگز که تا تهران ۱۱۵۰ و تا مشهد ۲۵۵ کیلومتر فاصله دارد. از شمال به مرز ایران و ترکمنستان از مشرق و جنوب شرقی به مشهد از جنوب به چناران و از مغرب به قوچان محدود و مختصات آن ۳۷ درجه و ۳۶ دقیقه عرض شمالی و ۵۹ درجه و ۶ دقیقه طول شرقی است. از اماکن دیدنی این شهر می‌توان به آب گرم الله‌اکبر و پارک ملی تندوره اشاره کرد.